Jaunākās grāmatas

Aktualitātes

18370

Alojas un Salacgrīvas senioru tikšanās „Senioru ceļa” ietvaros
14.10.2011


Lai gan tikai nepilni 50 kilometri šķir Aloju no Salacgrīvas, līdz šim abu novadu seniori nebija saorganizējušies, lai savstarpēji satiktos. Šāda iespēja radās, pateicoties projektam „Senioru ceļš”.

Sabiedrības Integrācijas fonda (SIF) atbalstītais un Sieviešu Tiesību institūta administrētais projekts paredzēts cilvēkiem, kuriem ir 50 un vairāk gadu. Projekta realizācija norit jau kopš 2011.gada 1.janvāra un turpināsies līdz 2012.gada 30.jūnijam. 18 mēnešus dažādas aktivitātes notiek visos 4 Latvijas reģionu – Vidzemes, Latgales, Sēlijas un Kurzemes 9 novados un Rīgā, kā arī Minhenšteinā, Bāzeles reģionā, Šveicē. Vidzemi pārstāv nevalstiskās organizācijas (NVO) – Sieviešu mikrouzņēmumu asociācija (Rīga), Psiholoģiskā komforta centrs (Rīga), Latvijas Atslēgmeistaru brālība (Rīga), Rīgas aktīvo senioru alianse (RASA) (Rīga), Garkalnes sieviešu biedrība „Mūsmājas”(Garkalnes novads), Biedrība „Mārtiņroze” (Cesvaines novads), kā arī Alojas novadā reģistrētā biedrība „Alojas seniori”. Dalībnieku vidū ir arī pašvaldības. No Vidzemes – Pļaviņu, Cesvaines, Garkalnes, Amatas novadu domes un arī Alojas novada dome. Kā ārzemju partneris piedalās Šveices-Baltijas Palīdzības Komiteja (Bāzeles reģions, Šveice). Projekta ietvaros esošās aktivitātes ir dažādas – semināri par senioru līdzdalības iespējām normatīvo aktu izstrādē, par senioru vajadzībām sociālajā jomā, par partnerību un sadarbības tīklu veidošanu. Notiek dažādas apmācības – NVO darbības uzturēšana, psiholoģiskā motivācija un pašnovērtējums, psihoterapijas teātri, psiholoģiskās spēles, valsts juridiskais, finansiālais nodrošinājums un pašaizsardzība, fiziska pašaizsardzība pret vardarbību un noziegumiem, personas un īpašuma tehniskā drošība, kaimiņu savstarpējā informētība, mikrouzņēmumu attīstīšana, pašnodarbinātības iespējas, praktiskās iemaņas mājamatniecības veicināšanai. Ļoti noderīgas ir apmācības par moderno tehnoloģiju, datordarbu, interneta lietošanu. Nākošo gadu paredzēti vairāki konkursi, kuros dalībniekiem būs iespēja saņemt ne tikai garīgās zināšanas, bet arī materiālas balvas, kā iegūto zināšanu novērtējumu.  Konkursu tēmas ir plaši pārstāvētas – NVO saimnieciskās darbības veicināšana, senioru brīvprātīgais darbs un natūras ieguldījums, senioru pakalpojumi u.c.

Projekta aktivitātē par pieredzes apmaiņas pasākumiem partnerībai Latvijā, tika nolemts organizēt Alojas un Salacgrīvas senioru tikšanos. Tikšanās notika Salacgrīvā Viesnīcā „Brīze”. Kārtējo reizi jācildina viesnīcas saimnieku Māras un  Jura Maksimovu viesmīlība un atsaucība. Savienojot savā pārvaldījumā esošās ēkas statusus – viesnīca/viesu nams/pansionāts, laikam rasta izpratne par cilvēkiem, kuriem jau mūžs pusē. Gaumīgi iekārtotas telpas, omulīgas istabiņas iemītniekiem, izcili jauks restorāns/ēdamzāle. Šādā īpašā gaisotnē arī sarunas blakus novada senioriem raisījās pozitīvāk. Un interese vienai organizācijai par otru bija liela. Visvairāk jautājumus gan uzdeva, gan uz jautājumiem atbildēja Alojas senioru vadītājs Raimonds Ģīmis. Savukārt arī Salacgrīvas novada senioru vadītājai Aijai Kirhenšteinai jautājumu netrūka. Kā pašvaldība atbalsta biedrības attiecīgajā novadā? Kā notiek naudas plūsma? Kā tiek organizēti pasākumi? Kā atceras tos, kuri vairs nepiedalās kopīgās sanākšanās veselības stāvokļa dēļ?

Kopā ar Alojas un Salacgrīvas senioriem sarunās piedalījās ar „Brīzes” iemītnieki, kurām bija iespēja uzdot jautājumus, lai uzzinātu, kā tad ir pavadīt mūža nogali ne savās mājās. Atbildes bija viennozīmīgas – te ir labi. Ne katrā vietā pansionātā ir istabas, kuras agrāk darbojās kā viesnīcas numuri, ne katrā vietā pansionātā dzīvojošie maltītes bauda restorāna telpās.

Uz jautājumiem par tēmu, kāds tad bija ceļš no viesnīcas statusa līdz lēmumam daļu no ēkas pielāgot pansionāta vajadzībām, atbildēja īpašnieks Juris Maksimovs. Bija iespēja arī doties nelielā ekskursijā, lai apskatītu viesnīcu/pansionātu.

Alojas viesiem pēc pieredzes apmaiņas „Brīzē”, tika piedāvāta iespēja aplūkot vietas, ar kurām Salacgrīva ir īpaša – nēģu tačus, ostu, jūru, Zvejnieku parku, kurā norisinās populārie „Pozitivus” festivāli. Paldies Jānim Rakūzovam par iepēju baudīt ceptus nēģus un Mirdzas Sprinces vārīto nēģu zupu, kuru daudzi baudīja pirmo reizi mūžā. Vēl tika Rozenšteina tacī skatīta filma par nēģu ķeršanu Salacā un tad jau ceļš mājup.

Šis pieredzes apmaiņas pasākums bija vērtīgs, jo tika iepazītas darba formas līdzīgās NVO. Pieredze, uzziņas noderēs turpmākam darbam. Tikpat vērtīga bija cilvēku savstarpējā tikšanās, jo dzīvojot tikai dažu desmitu kilometru attālumā vienam no otra, līdz šim abas organizācijas nebija tikušās. Bet izrādījās, ka ļoti daudzi pazīst viens otru. Kāds salacgrīvietis strādājis Alojā agrāk, kādam bērni dzīvo blakus novadā. Ir un būs par ko parunāt arī turpmāk.

Hedviga Inese Podziņa
Sieviešu tiesību institūta valdes locekle
 


 


Salacgrīvā