Jaunākās grāmatas

Aktualitātes

24319

Seminārā Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā
30.05.2012


30. maijā Līvānu novada Centrālajā bibliotēkā notika Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku konsultatīvā centra organizētais profesionālās pieredzes apmaiņas seminārs. No Salacgrīvas novada tajā piedalījās Salacgrīvas bibliotēkas darbinieces Māra Apine un Hedviga Inese Podziņa.

Semināru atklāja un vadīja LNB Bibliotēku konsultatīvā centra vadītāja Evija Vjatere. Viņa uzsvēra LNB atvērtības principa lomu bibliotēku sadarbībā, kad sadarbības partneri ir ne tikai reģiona bibliotēkas, bet arī novadu bibliotēkas.  Apliecinājums tam ir Līvānu novada Centrālā bibliotēka, ar kuru Latvijas Nacionālā bibliotēka šī gada martā ir noslēgusi līgumu par bibliotēku nozares korporatīvo klientu apkalpošanu.

Līvānu domes priekšsēdētājs Andris Vaivods viesus iepazīstināja ar Līvānu novada un pilsētas saimniecisko, kultūras un sabiedrisko dzīvi. Savā uzrunā domes priekšsēdētājs atzina, ka novada bibliotēkas ir gan izglītības, gan informācijas, gan kultūras, gan sabiedriskās saskarsmes centri.

LNCB direktore Inta Vērdiņa stāstīja par Līvānu novada bibliotēku tīkla izveidi, raksturoja tā darbību. 2011.gadā bibliotēka tika renovēta un izveidojās kā moderna trīsstāvīga „Gaismas pils”. To novērtē apmeklētāji, jo viņu skaits ik dienu pieaug. Pagājušo gadu bibliotēku apmeklēja 40 572 lietotāji. Dokumentu izsniegums arī mērāms tūkstošos – 68 572. Krājuma lielums ir 82 048 vienības. Līvānu Centrālā  bibliotēka ir pārējo novada bibliotēku-filiāļu metodiskais centrs.

Viesiem bija iespēja noskatīties filmu par Līvānu novada Centrālās bibliotēkas atklāšanu. Tad sekoja iepazīšanās ar rekonstruēto bibliotēku. Semināra dalībnieki novērtēja tās arhitektūru, dizainu, aprīkojumu, kas ir viens no modernākajiem Baltijā. Ikviena bibliotekāra sapnis ir strādāt ar tādiem ‘hibrīdautomātiem”, kas nodrošina pilnīgu patstāvīgu grāmatu izsniegšanu/saņemšanu. Bibliotekāri Līvānos, tāpat kā Eiropas modernākajās bibliotekās, ir konsultanti apmeklētājiem, jo tiem pašiem, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, ir iespēja apkalpot sevi.

Semināra noslēgumā bibliotēku darbinieki apmeklēja Latgales mākslas un amatniecības centru.

H.I.Podziņa
 Seminārs Līvānos