Jaunākās grāmatas

Bibliokuģis

67412

SPIRGTS VĒJŠ BIBLIOKUĢA BURĀS
05.07.2016


“Jūra ir tā visauglīgākā druva priekš tiem, kas to prot art un ecēt ar derīgiem ieročiem; šī druva pieder katram, kas to grib un prot apstrādāt, un tādēļ tā ir visiem brīvības un garīgas gaismas nesēja”, tā 1876. gada 1. septembrī “Baltijas Vēstnesī” “Vēstulē Kurzemes jūrmalniekiem” rakstīja jaunlatviešu tēvs, jūrniecības izglītības pamatlicējs Krišjānis Valdemārs. Kā ir mūsdienās art un ecēt jūru ar derīgiem ieročiem? – šo jautājumu bibliokuģa “Krišjānis Valdemārs” idejas autore, Salacgrīvas bibliotēkas vadītāja Hedviga Inese Podziņa un šo rindu autors uzdeva mūsu novadniekiem tālbraucējiem kapteiņiem Ivo Loginam un Normundam Vilkaušam kārtējā bibliokuģa projekta “Latvji, brauciet jūriņā, krājiet zeltu pūriņā!” tikšanās reizē ar Salacgrīvas, Alojas un Limbažu novadu jaunsargiem “Kapteiņu ostā” Kuivižos.

Šī jau bija projekta trešā nodarbība (pirms tam Saldū un Ieriķos turpat ar 600 Latvijas patriotiski domājošiem jauniešiem), kurā bibliokuģa komandas locekļi – Hedviga Inese Podziņa, Diāna Reide, Gints Šīmanis, jaunsargu instruktors Ojārs Liedeskalniņš, jūrnieks un videooperators Raivis Struncens – aicināja meitenes un puišus apzināties, ka viņi dzīvo jūras valstī, lepoties ar savām saknēm un atrast dzīves un darba gaitās ceļu uz jūru.

Ivo Logins, piemēram, deviņu gadu laikā no izlaiduma Latvijas Jūras akadēmijā spēja nokļūt līdz tālbraucējam kapteinim, līdzīga karjeras veiksme ir viņa draugam un līdzgaitniekam Normundam Vilkaušam. Kopā ar jūrskolotāju, kuģu vadītāju Valdi Ozoliņu viņi atcerējās gan dzīvei noderīgos mācību gadus Salacgrīvas vidusskolas jūrniecības koledžtipa klasēs, gan pirmo praksi uz leģendārā Igaunijas ledlauža “Suur Töll” Tallinas Jūras muzejā Atmodas gados. Abu kapteiņu jūras gaitas reisos ved pāri Indijas okeānam, kur seko pirāti, un viņiem jāuzņemas milzu atbildība – par cilvēku dzīvībām, lielajiem kuģiem un dārgo kravu. Pamati šai atbildības sajūtai likti jau te, dzimtajā krastā.

Bibliokuģa šīsvasaras projektus atbalsta A/S “Latvijas Valsts meži”, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latviešu Fonds, Salacgrīvas novada dome, lai jaunieši varētu tuvāk iepazīt vienu no Latvijas bagātības pamatresursiem - jūru.

Mūsu pirmā tikšanās aizritēja Saulkrastu vidusskolā, kuru vada aizrautīgā jūraslietu popularizētāja, Latvijas Jūrniecības savienības dibinātāja Velta Kalnakārkle. Skolas direktores patiesā interese par aktualitātēm Latvijas Jūras akadēmijā lika iespringt mūsu draugiem no šīs augstākās jūrniecības mācību iestādes. Ainažniece Sendija Repele un zvejniekciemietis Kristers Briedis argumentēti stāstīja par iespējām izglītoties Latvijas Jūras akadēmijā kā puišiem, tā meitenēm.

Pēc sarunām ar Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju Ervīnu Grāvīti un bibliotēkas vadītāju Vizmu Stūrmani bibliokuģa komanda iezīmēja turpmākās šīsvasaras un rudens gaitas novadā, kas tiks saistītas ar slavenā komandkapteiņa, zemūdens “Ronis” komandiera Hugo Legzdiņa piemiņas iemūžināšanu. Liels bija mūsu prieks, ka nākamajā projekta braucienā uz Saldu Vizma Stūrmane jau aktīvi iesaistījās bibliokuģa komandas sastāvā.

Kalnsētas estrādē pārliecinājāmies, ka vislielākā interese par jūras arodiem ir tieši tiem jauniešiem, kuri dzīvo tā patālāk no krasta. Liepājnieki uz jūru nav mudināmi, jo aktīvi 140. jubilejas gadā sevi pozicionē Liepājas Jūrniecības koledža. Tās absolvents kuģu vadītājs Nauris Upenieks apņēmies tūdaļ pēc izlaiduma balles pārstāvēt bibliokuģi pilsētā, “kurā piedzimst vējš”.

Savukārt Āraišu ezerpils apkaimē, kur norisinājās Vidzemes zonas jaunsargu vasaras mācības, īpašu interesi raisīja Salacgrīvas bibliotekāres Anitas Liepiņas veidotā viktorīna “Reņģe - mūsu dzīves pamatu pamats!”, ko iepazinām jau 1. Reņģēdāju festivālā 21. maijā. Te vietā bija atgādināt arī par plostnieku tradīcijām Salacas krastos (visur rādām videofilmu “Salacas plostnieki”), par 1. Plostnieku svētkiem, ko 1998. gadā bija organizējis aizrautīgais zvejnieks un dziesminieks Bubis, par ostu Salacas grīvā, kas ir mūsu novada lepnums.

Bibliokuģis gaidīts tika arī Kuivižos, kur mūs viesmīlīgi uzņēma jaunsargu nometnes vadītājs Jānis Voicišs un jaunsargu instruktors Ojārs Liedeskalniņš. Tikšanās reizi “Kapteiņu ostā” iemūžināja fotomākslinieks Arvīds Šimis, jo Salacgrīvas pilsētas svētku laikā novada bibliotēkā taps fotoizstāde par bibliokuģa šīsvasaras gaitām.

Jūra un jūrnieka arods sarunās tiek aplūkots no visiem aspektiem - arīdzan, ko par jūrnieka profesiju domā puišu mātes, jo, kā Hedvigai Inesei Podziņai, tā Vizmai Stūrmanei dēli ir jūrnieki – tālbraucēji kapteiņi.

Par jūru mūsu valsts un tautas liktenī noteikti tiks runāts jaunsargu vasaras nometnē Viļķenē. 7. jūlijā bibliokuģis piestās Mazirbē un Kolkā, kur paredzēti kuģa patrona kinorežisora Jāņa Streiča radošā darba vakars. Šīsvasaras jubilāru bibliokuģis vedīs arī uz Pārventas bibliotēku Ventspilī augustā un Zvejniekciema vidusskolu septembrī, savukārt salacgrīvieši režisoru varēs sveikt patriotiskās dzejas festivālā novembrī.

Ņemot vērā Rīgas brīvostas pārvaldnieka Leonīda Loginova teikto, ka Rīgas priedi, no kuras būvēja buriniekus, vēl arvien zina un atceras pat Kanāriju salās, sadarbībā ar “Rīgas mežiem” rudens pusē bibliokuģa komanda Latvijas piekrastē iezīmēs burinieku būves vietas, dēstot Rīgas priedes jaunam mastu mežam. Jo ir vajadzīgi stipri masti burām, kuras jau kopš šī gada 19. februāra uzvilcis arī bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs”.

Mūsu pieraksta osta ir Salacgrīvā, un par spīti gaudenajai latviešu nacionālās jūrniecības politikai, kuras rezultātā kuģu īpašnieki bēg no sarkanbaltsarkanā karoga kā žurkas no grimstoša kuģa, mēs kuģojam ar Latvijas valsts karogu. Arī tā ir zīme, ka spītības un apņēmības mums netrūkst.

Septiņas pēdas zem ķīļa, draugi!
                                Gints Šīmanis
                                Arvīda Šimja foto

P.S. Liela pateicība kuģu vadītājam Artūram Zēģelim un kuģu mehāniķim Gunāram Nartišam par tikšanos ar jaunsargiem Viļķenē.

Ielādēju...      Atpakaļ
<< Septembris 2020 >>
POTCPSSv
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Kā Jums patīk bibliotēkas atjaunotā mājas lapa?

Patīk
Nepatīk
Iepriekšējā patika labāk

Apskatīt rezultātus