Jaunks grmatas

Aktualittes

Salacgrvas bibliotka dosies pie invaldiem
01.08.2011


Lattelecom projekta Piesldzies, Latvija! ietvaros un valsts aentras Kultras informcijas sistmas publisko bibliotku attstbas projekta  Treais tva dls ietvaros Salacgrvas novada Salacgrvas bibliotka realizs akciju Bibliotka dodas pie lietotja.  Laik no 1.augusta ldz 16.oktobrim bibliotkas darbinieki dosies pie invaldiem uz viu mjm, lai mctu datorprasmes.

Lai btu iespjams apmct cilvkus, kuri dadu iemeslu d nevar apmeklt bibliotku, nepiecieams portatvais dators un interneta pieslgums. Salacgrvas bibliotkas darbinieki uzrakstja projektu Datorapmcbas Salacgrvas novada invaldiem Ar es varu ! . Projekts tika atbalstts un 28.jlij Rg Lattelecom pasniedza 28 Latvijas publiskajm bibliotkm, tai skait Salacgrvas bibliotkai, dvinjumu pilnb aprkotus portatvos datorus.

Salacgrvas bibliotekri, rakstot projektu, izvrtja jau Latvij izstrdts apmcbu programmas cilvkiem ar ierobeotm vajadzbm. Par pozitvko atzina Lattelecom projekta Piesldzies, Latvija ! virtulo datorskolu Mcies pats !

Piesldzies, Latvija ! ir Lattelecom socils atbildbas projekts, kura mris ir veicint datorprasmju apganu, pardot plakai sabiedrbai ieguvumus no msdienu tehnoloiju izmantoanas ikdienas dzv.

Salacgrvas invaldiem tiks dota iespja sav dzves viet apgt datora un interneta lietoanas pamatprasmes, iepazties ar populrkajiem internet pieejamajiem e-pakalpojumiem un to izmantoanas iespjm, apgt prasmi strdt ar teksta apstrdes programmu. pai bibliotekri iepazstins savus skolniekus ar tiem e-pakalpojumiem, kurus piedv Salacgrvas novad, izmantojot Salacgrvas pavaldbas mjas lapu www.salacgriva.lv .

Mcbas notiks 11 nedas. Katru nedu otrdiens, piektdiens bibliotkas darbinieki dosies pie 2 invaldiem. Katram invaldam bs 8 mcbu stundas un noslguma ned eksmens un apliecba par datorzinanm.

Potencilos pirmos skolniekus bibliotka izvljs konsultjoties ar Salacgrvas novada domes Socilo dienestu, kas ir s akcijas sadarbbas partneris. Pc projekta beigm plnots turpint apmcbas, lai ar citi cilvki ar dadiem socils aktivittes ierobeojumiem vartu mcties iepazt e-pasaules iespjas.

Interesentus aicinm pieteikties apmcbm Salacgrvas bibliotk, Salacgrv, Sila iel 2, t.64041989.

Hedviga Inese Podzia,
Salacgrvas novada Salacgrvas bibliotkas vadtja 
      Atpaka
<< Janvris 2021 >>
POTCPSSv
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
K Jums patk bibliotkas atjaunot mjas lapa?

Patk
Nepatk
Iepriekj patika labk

Apskatt rezulttus