Jaunks grmatas

Aktualittes

2017

<--  1 2 3 4 5 6 ...  --> 

Svtciema bibliotkas egle 29.12.2017Pie jras
28.12.2017

Atdod, tas ir mans! ,Nenes projm, izber atpaka!, Kpc tu izlji manu deni? Par ko ir is strds? Par trim lietm: smiltm, deni un spmantim, kaut gan visapkrt ir veselas divas jras smilu un dens jra.

Last vairk ...


Darba laiks svtku diens 22.12.2017

 

Kad viedums veido briedumu
22.12.2017

Ziemassvtku ieska Salacgrvas bibliotk Valsts Kultrkapitla fonda projekta Divdesmitnieki. Trsdesmitnieki ietvar viesojs dzejniece un publiciste Anda lce un kinoreisors Jnis Streis.

Last vairk ...


Tjas Zinbu centr pateicbas paskums Tjas bibliotkas lastjiem un draugiem! 21.12.2017Ainau bibliotkai - 95
20.12.2017

Filozofs un rakstnieks Aleksandrs Hercens ir teicis: ,,Bibliotka ir ideju galds, pie kura aicints ikviens un pie kura katrs atrads to barbu, kuru mekl.

Last vairk ...


Sirsnga saruna ar dzejnieci, prozaii Andu Lci un reisoru Jni Sreiu 20.12.2017

20. decembr plkst.15:00

 

Jaunks grmatas 2017. gada decembr
12.12.2017

Last vairk ...


Tikans Salacgrvas bibliotk un Salacgrvas vidusskol
08.12.2017

VKKF atbalstt projekta Kamr vl. Divdesmitnieki. Trsdesmitnieki. Noslgums. ietvaros Salacgrvas vidusskol un Salacgrvas novada bibliotk notika tikans ar satrii, urnlistu Andri Briedi un valodnieci, dzejnieci Lalitu Muinieci. o projektu izstrdjusi Salacgrvas novada bibliotkas vadtja Hedviga Inese Podzia. Projekta mris- iepazstint novada lastjus un skolu jaunatni ar latvieu literatras pamatvrtbm.

Last vairk ...


SALACGRV NOSLDZ MEMORANDU PAR AKADMISKM VRTBM
07.12.2017

Tikans Ainau Jrskolas muzeja drz mdz bt liktengas. T notika ar ovasar, kad 3. jnij latvieu jrnieku salidojum Salacgrvas novada priekstvjus uzrunja Latvijas Universittes Akadmisks bibliotkas (LU AB) direktore Venta Kocere. Tapa skaidrs, ka novada dzves spilgtinanai nodertu cieka sadarbba ar valst populrko augstskolu un lielko latvieu iespieddarbu krtuvi pasaul, proti, Misia biblotku, kas darbojas LU AB ietvar.

Last vairk ...


Saruna ar Valdi Svirski par dvselisko meditciju
01.12.2017

Apgaismba un Dzve nevar bt savstarpji izsldzoas, ja nu viengi nezias d ts ir neiramas sav dzikaj btb; Apgaismb dzve rod piepildjumu; dzv apgaismba rod stenojumu; prjais vien dekorcijas. /Valdis Svirskis/

Last vairk ...


Ziemevalstu lasjums Ainau bibliotk.
28.11.2017

Lai iepaztu Ziemevalstu literatru un kultru, Latvij jau 20. reizi notiek Ziemevalstu bibliotkas neda. Nedas laik bibliotks notiek lasjumi, ststu ststana, literatras izstdes, debates, konkursi un citi paskumi. Ziemevalstu Bibliotku nedai ir trs kopjie lasjumi - Rta stunda paiem mazkajiem lastjiem, Krslas stunda pieauguajiem, k ar jau otro gadu tiek piedvts lasjums pusaudiem. ogad Ziemevalstu Bibliotku nedas tma ir ,,Ziemeu salas, lai ar lasanai izvltajm grmatm aizceotu uz kdu literru salu.

Last vairk ...


Inta Balode stst par ceojuma iespaidiem Gruzij
23.11.2017

Last vairk ...


Svtciem iepazst ziemezemju salas un satiek Pirtu
21.11.2017

Ziemevalstu Bibliotku neda no 13. ldz 19.novembrim jau divdesmito reizi apvienoja gan Ziemevalstu gan Baltijas valstu bibliotkas, skolas un biedrbas, lai visas nedas garum notiktu dadi kopgie lasjumi, ststu ststana, literatras izstdes un dadi paskumi. Organizjot Rta stundas brniem un Krslas stundas pieauguajiem, vienlaicgi tika iedegtas sveces un lasta kopgi izvlta grmata.

Last vairk ...


Latvijas dzimanas dienas svtkos
16.11.2017

Last vairk ...


Darba laiks svtku laik
16.11.2017

Last vairk ...


Tikans ar satrii un urnlistu Andri Briedi
16.11.2017

8. decembr plkst.14.00

Last vairk ...


Ziemevalstu bibliotku neda Salacgrvas bibliotk
15.11.2017

Ziemevalstu Bibliotku neda ir projekts, ko Ziemevalsts administr Biedrbas Norden asocicija, bet Latvij - Ziemeu Ministru padomes birojs sadarbb ar Latvijas Nacionls bibliotkas Brnu Literatras centru un biedrbu Norden Latvij.

Last vairk ...


Mrtidiena Ainau bibliotk
14.11.2017

Zeme rb, rati klaudz, kas to zemi rbinja? Nu atbrauca Mrtidiena deviiem kumeiem.

Last vairk ...


Tikans Ainau bibliotk
14.11.2017

8. novembr Ainau bibliotk lastju klubia ,,Vrds dalbnieki tiks ar Korenes bibliotkas vadtju Ilzi Baumani.

Last vairk ...


<--  1 2 3 4 5 6 ...  --> 
Arhvs
2021 (31)   
2020 (140)   
2019 (152)   
2018 (133)   
2017 (105)   
2016 (87)   
2015 (62)   
2014 (57)   
2013 (61)   
2012 (66)   
2011 (37)   
2010 (19)   
<< Jnijs 2021 >>
POTCPSSv
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
K Jums patk bibliotkas atjaunot mjas lapa?

Patk
Nepatk
Iepriekj patika labk

Apskatt rezulttus