Jaunks grmatas

Aktualittes

2016

<--  ... 1 2 3 4 5 ...  --> 

SPIRGTS VJ BIBLIOKUA BURS
05.07.2016

jau bija projekta tre nodarbba (pirms tam Sald un Ierios turpat ar 600 Latvijas patriotiski domjoiem jaunieiem), kur bibliokua komandas loceki Hedviga Inese Podzia, Dina Reide, Gints manis, jaunsargu instruktors Ojrs Liedeskalni, jrnieks un videooperators Raivis Struncens aicinja meitenes un puius apzinties, ka vii dzvo jras valst, lepoties ar savm saknm un atrast dzves un darba gaits ceu uz jru.

Last vairk ...


Lustgu lgoanu! 28.06.2016Jaunks grmatas 2016. gada maij
07.06.2016

Last vairk ...


Vrtgs dvinjums
24.05.2016

Lauku bibliotku atbalsta biedrba uzdvinja Salacgrvas novada bibliotkai vrtgu grmatu Atgrieans Eirop. Grmatas dvintja ir EP deputte Sandra Kalniete.

Last vairk ...


Top jaunas tradcijas Tjas zinbu centr
19.05.2016

Tjas Zinbu centr maija ceturtais datums izvrts par jaunu tradciju iedzvinanas dienu. Ts bija Balt galdauta svtku svinbas par godu Latvijas valsts simtgadei. os svtkus, reiz ar Latvijas Neatkarbas atjaunoanas dienu, k jaunu ideju radja un svinja vairk k 70 viets Latvij, tostarp ar pie mums Salacgrvas novada Liepupes pagast : Tjas Zinbu centr, Liepupes bibliotk un Duntes Birzgaios. Katr viet ar savu kultras programmu.

Last vairk ...


Pavasara paskumu kola Tjas bibliotk
18.05.2016

Pavasar, mostoties dabai, ar bibliotkas kultras un informcijas telp rodas ierosmes uz jaunu zinanu un tradciju apguvi.

Last vairk ...


Grmatu svtki Vien
17.05.2016

13. maij notika Limbau un Alojas novadu 15. Grmatu svtki Vien. Grmatu svtkus apmekljm ar ms - Salacgrvas novada bibliotekres!

Last vairk ...


Seko ldzi Salacgrvas bibliotkas JAUNUMIEM! 16.05.2016Saruna ar mctju Andri Vilemsonu
12.05.2016

Saruna ar mctju Andri Vilemsonu

Last vairk ...


Alfredam Krklim 95
11.05.2016

Dzejniekam un dziesminiekam Alfredam Krklim (1921-2003) 11. maij 95 dzimanas diena. Nesavtg draudzba ar dziesmu Alfredam Krklim vusi ilgus, jo ilgus gadus bt populrko, iemoto dzejnieku skait. Sadarbb ar Raimondu Paulu tapuas daudz zinmas dziesmas. Izaugusi vesela paaudze, tau labks dziesmas nemaz nav novecojuas.

Last vairk ...


9.maijs-Eiropas diena!
09.05.2016

9.maij Latvij un prj Eiropas Savienb atzm Eiropas dienu.

Last vairk ...


Tikans ar mctju Andri Vilemsonu 07.05.2016Projekts Latvji, brauciet jri, Krjiet zeltu pri!
06.05.2016

Ir nosldzies Latvijas valsts meu atbalstts Vidzemes kultras programmas 2016 projektu konkurss.

Last vairk ...


4.maij plkst.13:00 Tjas zinbu centr Veltjums Latvijas 100-gadei Balt galdauta svtku svingais koncerts 04.05.2016Projekts Augstvrtga tulkot un nozaru literatra
03.05.2016

Salacgrvas novada bibliotkas krjums ir papildints ar jaunm grmatm.

Last vairk ...


Salacgrvas novada bibliotekres - Limbaos!
03.05.2016

Salacgrvas novada bibliotekres 26. aprl devs pieredzes apmaias braucien uz Limbaiem.

Last vairk ...


Tjas zinbu centrs aicina apmeklt Aga mita fotoizstdi "Priemetu filozofija" 02.05.2016Vidzemes 7.Patriotisks dzejas konkurss Latvji, brauciet jri!
30.04.2016

Jau septto reizi Salacgrvas novada bibliotka rko dzejas konkursu, kur ir k viena no pamataktivittm Vidzemes Patriotiskajam dzejas festivlam. 7. festivls Latvji, brauciet jri! notiks ogad 11. novembr Salacgrv.

Last vairk ...


Latvieu Fonda 2016. gada projektu konkurs atbalstts projekts Latvji, brauciet jri!
28.04.2016

gada trijos vasaras mneos jauniei - gan esoie, gan nkamie jrnieki brauks ar jahtu gar Latvijas jras robeu.

Last vairk ...


Bibliotku ned iepazstam bibliotku un sadarbojamies!
27.04.2016

Tradicionli apra treaj ned Latvij bibliotks atzmja Bibliotku nedu. ogad t tika veltta SADARBBAI- attiecbm sadarbb un sadarbbai kopiens. Nedas skum Rg notika pirmais Latvijas bibliotku festivls, kur tika runts par to, kdas ir msu attiecbas paiem ar sevi, ar citiem bibliotekriem un bibliotkm, citm organizcijm, k ar par to, kds attiecbs esam ar saviem lietotjiem.

Last vairk ...


<--  ... 1 2 3 4 5 ...  --> 
Arhvs
2020 (129)   
2019 (152)   
2018 (133)   
2017 (105)   
2016 (87)   
2015 (62)   
2014 (57)   
2013 (61)   
2012 (66)   
2011 (37)   
2010 (19)   
<< Novembris 2020 >>
POTCPSSv
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
K Jums patk bibliotkas atjaunot mjas lapa?

Patk
Nepatk
Iepriekj patika labk

Apskatt rezulttus