Septembris 2017
04.09.2017


Datums

Pasākums

Vieta

Septembrī

Informatīva jaunāko grāmatu izstāde ”Jaunieguvumi nozaru un daiļliteratūrā”

Tūjas bibliotēkā

Septembrī

(un pastāvīgi)

Izstāde (arhīvs): Tūjas bibliotēkas un Zinību centra nozīmīgāko pasākumu fotoreportāža 2015-2017

Tūjas bibliotēkā

Septembrī

Literātu, mākslinieku un kultūras darbinieku dzīves jubilejas septembrī

Tūjas bibliotēkas

info stends

Septembrī

7. septembrī plkst.13:00

Daiļamata meistares, tūjietes Anitas KIVCĀNES izstāde “Sakņu pinumi” 

Tikšanās un radoša saruna ar autori

Tūjas bibliotēkā

Septembrī

7. septembrī

plkst. 13:30

Izstāžu ciklā “Skaista mana tēva sēta” novadnieces Astras TOMSONES dabas objektu fotoizstāde “Dabas asaras:lietus, ūdens un rasa”.

Tikšanās un saruna ar autori

Tūjas bibliotēkā

Septembrī –

Dzejas dienu

mēnesī

Literatūras izstāde “Septembra tembrs”, dzejniecei Lijai Brīdakai – 85 (1932)

Tūjas bibliotēkā

     

Septembrī

Dzejas dienu pasākums lasītāju klubiņa ,,Vārds” dalībniekiem

Ainažu bibliotēkā

Izstādes:

Maigas Sāres fotoizstāde ,,Nedaudz no vasaras” 

Ainažu bibliotēkā

 

,,Virši iezied atvasaru” dzejniecei Lijai Brīdakai - 85

Ainažu bibliotēkā

     

1.09.2017

Izstāde: “Septembra tembrs” – dzejniecei Lijai Brīdakai 85

Salacgrīvas bibliotēka

4.09.2017

Izstāde : “Tikt galā ar grūtībām – nozīmē uzvarēt!” tautsaimniekam, politiķim, Latvijas Valsts prezidentam Kārlim Ulmanim 140

Salacgrīvas bibliotēka

11.09.2017

Izstāde: Novadpētniekam, zīmētājam Johanam Kritofam Brocem 275

Salacgrīvas bibliotēka

14.09.2017

plkst. 17:30

Tematiska dzejas pēcpusdiena, veltīta Dzejas dienām

Salacgrīvas bibliotēka

 


      Atpakaļ