Salacgrīvas novada bibliotēka
42427

Salacgrīvas bibliotēka saņēmusi ļoti nozīmīgu un vērtīgu dāvinājumu – 5 grāmatas par Latvijas vēsturi
12.02.2014


Grāmatas bibliotēkai dāvināja Inga Saliņš. Pateicamies mūsu lasītāju vārdā, jo šīs grāmatas tiešām ir unikālas.

Katrs no pieciem sējumiem aptver savu Latvijas vēstures laika posmu.

  • Indriķis Šterns „Krustakari” – 1180-1290
  • Indriķis Šterns „Viduslaiki” – 1290-1500
  • Andrejs Johansons „Kultūras vēsture” – 1710-1800
  • Arveds Švābe „Latvijas vēsture” – 1800-1914
  • Ādolfs Šilde „Valsts tapšana un suverēnā valsts” – 1914-1940      Atpakaļ