Salacgrīvas novada bibliotēka
21289

Otrais zaļais solis Salacgrīvā – Vikam
11.02.2012


Jau otro mēnesi 11. datumā Salacgrīvas novadā viesu diena. Šoreiz ar Ainažu un Salacgrīvas lasītājiem tikās dzejnieks, rakstnieks un brīnišķīgs cilvēks Viks jeb Viktors Kalniņš.

Pats dzejnieks atceras, ka Salacgrīvā un Ainažos bijis tikai jaunības gados - kopā ar brāli, komponistu Imantu Kalniņu un piedaloties Dzejas dienās. Tagad Vika darbi top Dikļos, kur katrs no mums var apmeklēt arī Vika Pasaku parku.

Ainažu un Salacgrīvas bibliotēkās uz tikšanos ar dzejnieku un rakstnieku bija ieradušies dažāda vecuma klausītāji. Pašai mazākai „princesītei”- kā Viks viņu nosauca, bija tikai 5 gadi. Ar interesi visi klausījās, kā, stāstot vakara pasakas savam dēlam un meitai, radušās tik pazīstamas grāmatas, kā „Sarežģītais zvirbulēns”, „Zemūdens bara lielā diena”, kura iemūžināta animācijas filmā „Ness un Nesija”. Pieaugušie vairāk uzdeva jautājumus par bērnības atmiņu grāmatu „Pāri zaļajiem viļņiem”. Interesanti bija arī tas, ka daudzi pieaugušie pirmo reizi ar lielu interesi bija izlasījuši „Sarežģīto zvirbulēnu” un „Zemūdens bara lielo dienu”. Izrādās, ka dzejnieka vecmāmiņa bijusi lieliska stāstu sacerētāja un teicēja.

Mūs visus pārsteidz fakts, cik grūti agrāk bija „izdot” grāmatu. Cenzūra bija ļoti stingra un bieži no manuskripta bija jāizņem paši labākie dzejoļi vai pasakas.

Sarunās nemanot pienāca vakars un atvadoties no Vika norunājām, ka nākamā tikšanās būs 11. novembris, Vidzemes 5. patriotiskās dzejas festivāls.

Gunta Zeme
Salacgrīvas bibliotēkas metodiķe – Bērnu literatūras nodaļas vadītāja 
      Atpakaļ