Oktobris 2017
02.10.2017


Oktobris BIBLIOTĒKĀS

Datums

Pasākums

Vieta

Oktobrī

“Krāsu rotaļas” tūjietes Tatjanas Petrenko gleznās

Tūjas bibliotēkā

Oktobrī

“Jūra un vasara :Tūjas smilšainā krasta atradumu stāsts” Sandras Tempelmanes radošo veidojumu izstādē

Tūjas bibliotēkā

Oktobrī

Literātu, mākslinieku un kultūras darbinieku dzīves jubilejas oktobrī

Tūjas bibliotēkas

info stendā

Oktobrī

Izstādes -

  • Informatīva jaunāko grāmatu izstāde ”Jaunieguvumi nozaru un daiļliteratūrā”,

  • Literatūras izstāde “Grāmatas, pie kurām atgriezties...”, rakstniecei Ingai Ābelei – 45 (1972)

  • Literatūras izstāde “Vai tas var būt?” – enciklopēdiju gudrības bērniem.

Tūjas bibliotēkā

Oktobrī

Izstādes-

  • Laimoņa Martinsona fotoizstāde- Fotogrāfa acīm- “ Lietas, ko citi nefotografē.”

  • Dzejniekam Eduardam Veidenbaumam 150,

  • Grafiķim, bērnu grāmatu ilustratoram Atim Kronenbergam 130,

  • Kinorežisoram Ansim Epneram 80

Salacgrīvas bibliotēkā

Oktobrī

Krustvārdu mīklas „Iepazīsti Latviju” risināšana - katru nedēļu otrdienās plkst. 15.00

Liepupes bibliotēkā

Oktobrī

Literātu dzīves jubilejām veltītas izstādes -

…tā arī ir dzīves jēga - ticēt un darīt – tas ir viss Ingai Ābelei – 45

„Visiem dzejoļiem es dzirdu cauri mūziku” Andrejam Eglītim - 105

Liepupes bibliotēkā
      Atpakaļ