Novembris 2017
01.11.2017


Novembris BIBLIOTĒKĀS

Datums

Pasākums

Vieta

7.11.

plkst. 1500

Rudens veltes burciņā

Liepupes bibliotēka

10.11.

plkst. 1800

Patriotu nedēļas ietvaros ‘ ’Latviešu filmu vakars’’

Korģenes bibliotēka

13.11.

plkst. 1800

Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas Krēslas stundas lasījumi :” Ziemeļu salas”

Salacgrīvas bibliotēka

14.11.

plkst.1000

Pasākums bērniem ‘’Kopā ar Pepiju…’’

Korģenes bibliotēka

14.11.

plkst.1600

Pasākums skolēniem ‘ ’A. Lindgrēnas darbu pasaulē’’

Korģenes bibliotēka

Novembrī

Pasākums lasītāju klubiņa Vārds dalībniekiem.

Ainažu bibliotēka

Novembrī

Nu atbrauca Mārtiņdiena deviņiem kumeļiem .

Tematisks pasākums bērnudārza Randa sagatavošanas grupas audzēkņiem

Ainažu bibliotēka

Novembrī

Literatūras Izstādes:

  • Dzimtene ir tikai viena, – kur esi dzimis, kur dzimuši un mūžu nodzīvojuši tavi vecāki, tavi senči, paaudžu paaudzes. (J. Jaunsudrabiņš.) 18.novembris - Latvijas Neatkarības

proklamēšanas diena

  • Neatgūt pasauli ziedošo;

Paturēsim kaut dziedošo!

dzejniekam Imantam Auziņam - 80

  • Brīnišķīgo, labsirdīgo un palaidnīgo personāžu : Karlsona,

Pepijas Garzeķes, Emīla… radītājai - zviedru rakstniecei

Astrīdai Lindgrēnei -110

Ainažu bibliotēka

16., 30.11.

plkst.1600

Radošā darbnīca ‘’Naskie pirkstiņi’’

Korģenes bibliotēka

21.11.

plkst.1500

Muzikāla pēcpusdiena „Sens ir tas stāsts”- veltīta Ojāram Grīnbergam

Liepupes bibliotēka

23.11.

plkst. 1730

“Saules un kalnu zeme Gruzija”. Intas Balodes ceļojuma iespaidi Gruzijā.

Salacgrīvas bibliotēka

24.11.

plkst.1500

Krustvārdu mīklu minēšanas pēcpusdiena

Korģenes bibliotēka

Novembrī

Grāmatu izstādes :

Imantam Auziņam- 80;

Astrīdai Lindgrēnai- 110

Korģenes bibliotēka

Novembrī

Literātu un mākslinieku jubilejas:

…vēl uzsvilpo, vēl dziedi – tik ilgi, cik vien var! Imantam Auziņam – 80

Pasaulē pietiek mīlestības ikvienam… Kurtam Vonnegūtam – 95

Aktrisei un kinolomu īpašniecei Lilitai Ozoliņai - 70

15.11. Bērnu literatūras karalienei Astrīdai Lindgrēnai – 110

Liepupes bibliotēka

Novembrī

Informatīva jaunāko grāmatu izstāde ”Jaunieguvumi nozaru un daiļliteratūrā”

Literātu, mākslinieku un kultūras darbinieku dzīves jubilejas oktobrī

Tūjas bibliotēka

Novembrī

“Krāsu rotaļas” tūjietes Tatjanas Petrenko

gleznās

Tūjas bibliotēka

Novembrī

“Jūra un vasara :Tūjas smilšainā krasta atradumu stāsts” Sandras Tempelmanes radošo veidojumu izstādē

Tūjas bibliotēka

Novembrī

Izstādes :

  • “Svinam Mārtiņus!”

  • “Pieminam varoņus” Lāčplēša dienai

  • Dramaturgam Paulam Putniņam -80

  • Dzejniekam, literatūrzinātniekam Imantam Auziņam 80

  • Zviedru rakstniecei Astrīdai Lindgrēnai – 110

  • “Kā ozolam saknes man dzimtajā zemē” – Latvijas Republikas proklamēšanas diena

Salacgrīvas bibliotēka
      Atpakaļ