Novembris 2015
15.10.2015


Datums

Pasākums

Vieta

 

   

9.- 15. nov.

Ziemeļvalstu Bibliotēku nedēļas pasākumi

=         Rīta stunda bērniem Ziemeļzemes grāmatu pasaulē

=         Krēslas stunda Islande- brīnumainā vulkānu un ledāju sala .

 Lasījumi, atmiņas, piedzīvojumi.

Svētciema bibliotēka

No 13.. nov.

Bērnu zīmējumu un radošo darbu izstāde

 „Darām košu Latvijas jostu” 

Svētciema bibliotēka

novembrī

Literatūras izstādes:

=          Zib mirkļi Latvijas vēsturē!

 Latvijas Republikas proklamēšanas dienai    veltīta dažādu gadu attēlizdevumu un fotoalbumu izstāde.

=         Lāčplēsis - literatūrā, vēsturē, mūzikā

 Lāčplēša dienai veltīta izstāde

=         Skandināvijas valstu literatūras pērles

=         Marks Tvens – dižais , kurš liek justies dižajam. 

Izstāde veltīta amerikāņu rakstnieka Marka Tvena  180. jubilejai.

Svētciema bibliotēka

1.-10.nov.

Izstāde – 

Margaritai Mičelai - 115

Liepupes bibliotēka

10. - 20.nov.

Izstāde „Ielūkosimies Latvijas vēsturē!”

Liepupes bibliotēka

20. novembris

Plkst. 14.00

Neklātienes ceļojuma pēcpusdiena - Grieķija

Liepupes bibliotēka

1.-14. novembris

Mārtiņš sedza ledus sagšu
Pār purviem, ezeriem

Mārtiņi-seni latviešu ziemas sagaidīšanas svētki. Izstāde

Tūjas bibliotēka

12. novembris

Klausies un dalies

Lāčplēša dienai veltīts pasākums.

Divas puses. Latviešu kara stāsti.

Tūjas bibliotēka

30. novembris

Iedegsim pirmo sveci Adventes vainagā

Tūjas bibliotēka

novembris

Grāmatu izstāde „M. Tvenam – 180”

 

7. novembris

   Plkst. 15. 00

Tematiska pēcpusdiena, veltīta tautasdziesmām un

 Krišjānim Baronam.

Salacgrīvas biblioteka

12.novembris

      Plkst.17.30

Ziemeļvalstu lasījums „Draudzība Ziemeļos”

Salacgrivas biblioteka

 


      Atpakaļ