Salacgrīvas novada bibliotēka
41477

Kultūras kanona vērtības Salacgrīvas novada bibliotēkās
10.01.2014


Pagājušā gada beigās Salacgrīvas novada publiskās bibliotēkas bez atlīdzības saņēma jaunas grāmatas. Piegādes avots ir Latvijas Kultūras ministrija saskaņā ar programmām – „Latvijas kultūras kanona vērtību popularizēšana pašvaldības publiskajās bibliotēkās visos Latvijas reģionos” un „Nevalstisko organizāciju atbalsts un sabiedrības integrācijas politikas īstenošana”.

Vērtīgās grāmatu kopas piegādātājs ir Latvijas Nacionālā bibliotēka. Jaunās grāmatas ir liels papildinājums novada bibliotēkām. Turpmāk mūsu apmeklētājiem būs pieejamas  izzinošas grāmatas par tādām personībām kā par Ojāru Vācieti Dzīves dziesma sarkanā. Ojārs Vācietis un viņa laiks, par izcilo akadēmiķi gleznotāju Jūliju Federu Jūlijs Feders, par latviešu lietišķās mākslas meistari Aleksandru Dzērvīti Atkal dzimtenē. Aleksandras Dzērvītes mūža devums  latviešu lietišķās mākslas attīstībā trimdā. Saturiski nozīmīgas ir tādas grāmatas kā Eiropas literatūras vēsture, Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava, Eiropas aristokrātijas kultūra 17.-19.gadsimtā, Dziesmu svētki un tautiskā tērpa attīstība Latvijā 19.gadsimta beigās un 20.gadsimta sākumā, Nacionālā identitāte un diskurss: teorētiskās refleksijas, Totalitārie režīmi Baltijā: izpētes rezultāti un problēmas, Aktīvais nacionālisms Latvijā. 1922-1934 u.c.

Zīmīgs ir Silvijas Radzobes rakstu krājums 1945-1950: teātris, drāma, kritika. Plaši pazīstamā teātra kritiķe ir Salacgrīvas bibliotēkas lasītāja un daudzus savus apcerējumus un gara darbus veic strādājot bibliotēkas telpās. Tāpēc ar īpašu interesi varam ieraudzīt darba rezultātu – jauno grāmatu.

Ar jaunajām grāmatām var iepazīties apmeklējot bibliotēkas vai arī virtuālajā vidē – www.salacbiblioteka.lv
      Atpakaļ