Janvāris 2018
03.01.2018


Datums

Pasākums

Vieta

Janvārī

Pasākums lasītāju klubiņa Vārds dalībniekiem

Ainažu bibliotēkā

Janvārī

,,Pasaku rīts” bērnudārza Randa sagatavošanas grupas audzēkņiem

Ainažu bibliotēkā

9.01.

plkst.14.00

23.01.

plkst.14.00

Pasākums no cikla „Apceļosim pasauli”

Liepupes bibliotēka

Janvārī

Tikšanās ar Intu Balodi

Salacgrīvas bibliotēkā

Janvārī

Izstādes:

Mūsu nelaime ir tā, ka mēs nekad skaidri nezinām, kur mūsu nevarēšana beidzas un mūsu negribēšana iesākas. rakstniekam Rūdolfam Blaumanim - 155

dramaturgam Mārtiņam Zīvertam - 115  

Tas, kurš uzvarējis, svēts kļūst pats,

Scepteris mans − Zilākalna migla,

Vidzeme − zem kājām paklājs plats.

dzejniekam Valdim Rūjam - 90 

 

Ainažu bibliotēkā

Janvārī

Izstādes:

Par cita priekiem priecājies,

Un būs tev divi prieki…

 Dzejnieks Valdis Rūja – 90;

Fotoizstāde „Latvijas ainavas”

Liepupes bibliotēka

Janvārī

Jaunieguvumu : nozaru un daiļliteratūras izstāde

Tūjas bibliotēkā

Janvārī

(foto arhīvs)

Fotoreportāža par Tūjas bibliotēkas un Zinību centra notikumiem, pasākumiem 2017

Tūjas bibliotēkā

Janvārī

Novadnieces Astras TOMSONES fotoekspozīcija “Apceļo Salacgrīvas novadu!”

Tūjas bibliotēkā

Janvārī

Limbažnieka Edgara ZEIDMAŅA vaska sveču izstāde

Tūjas bibliotēkā

 
      Atpakaļ