Bibliotēkas mājas lapā 35.14 35.14 %
Bibliotēkas sociālo tīklu profilos 29.73 29.73 %
Salacgrīvas novada mājas lapā 8.11 8.11 %
Afišās, kas izvietotas bibliotēkā 13.51 13.51 %
Afišās, kas izvietotas pilsētā 0.00 0.00 %
No bibliotēkas darbiniekiem 10.81 10.81 %
Izdevumā “Salacgrīvas Novada Ziņas” 0.00 0.00 %
Laikrakstā “Auseklis” 0.00 0.00 %
Nekur neuzzinu / neinteresējos 2.70 2.70 %
Kopā nobalsojuši: 37