Bibliotēkas mājas lapā 36.67 36.67 %
Bibliotēkas sociālo tīklu profilos 30.00 30.00 %
Salacgrīvas novada mājas lapā 10.00 10.00 %
Afišās, kas izvietotas bibliotēkā 13.33 13.33 %
Afišās, kas izvietotas pilsētā 0.00 0.00 %
No bibliotēkas darbiniekiem 10.00 10.00 %
Izdevumā “Salacgrīvas Novada Ziņas” 0.00 0.00 %
Laikrakstā “Auseklis” 0.00 0.00 %
Nekur neuzzinu / neinteresējos 0.00 0.00 %
Kopā nobalsojuši: 30