2019

<--  ... 1 2 3 4 5 6 ...  --> 

Publisko bibliotku lastju aptaujas 2019 rezultti

Aptaujas rezultti skatt eit ...

Neatrodi bibliotk grmatu?
10.04.2019

Last vairk ...


Tikans ar Ingu oludi
09.04.2019

Last vairk ...


Pievakares sarunas K MS DAM, T DZVOJAM, 09.04.2019 09.04.2019

 

Tikans ar rakstnieci Ingu oludi
08.04.2019

8.aprl plkst.15:00

Last vairk ...


Svtciem lastji tiekas ar rakstnieku Aivaru Kavi
03.04.2019

Marta nogal Svtciema bibliotk uz pievakares sarunm tika uzaicints rakstnieks un publicists Aivars Kavis. Jau iepriek bijm lasjui via darbus, tpc saruna izvrts interesanta abpusji gan grmatu autoram gan klaustjiem.

Last vairk ...


,,Tad, brni, ms steigsim uz ziedom pavm un gavilm savm ziedoni sveiksim!
01.04.2019

26.mart Ainau bibliotku apmeklja Brnudrza ,,Randa lielks grupas audzki un audzintjas.

Last vairk ...


Apmekl Ainau bibliotku un izmini jauno spli! 01.04.2019

Piedaloties,, Brnu, jaunieu un vecku rijas-2018 darb Ainau bibliotka ir ieguvusi jauno imenes galda spli urpu turpu, kuru 114 publiskajm bibliotkm -rijas dalbniecm dvina Latvijas galda spu uzmums Brain Games. Vlreiz paldies visiem rijas dalbniekiem par aktvo darbu lasanas veicinan!Lastks grmatas novada bibliotks 2019. gada mart 01.04.2019

 

,,Dzvosim veselgi
01.04.2019

Pavasara tuvoans mums liek aizdomties par veselbu un labsajtu!

Last vairk ...


Jaunks grmatas 2019. gada aprl
29.03.2019

Last vairk ...


Jaunks grmatas angu valod
29.03.2019

Last vairk ...


Tikans ar rakstnieku Aivaru Kavi 27.03.2019Individulas konsultcijas, k kt par e-grmatas lastju!
27.03.2019

27. mart no plkst.10:00- 19:00

Last vairk ...


LAURA VINOGRADOVA SALACGRVIEUS MUDINA LAST SKAI
26.03.2019

Biedrba Bibliokuis Krijnis Valdemrs opavasar, pateicoties Valsts Kultrkapitla fonda atbalstam, Salacgrvas novada grmatu draugiem piedv tikans ciklu Ststs rada ststtju.

Last vairk ...


Gribi braukt uz Latvijas Nacionls operas izrdi?
25.03.2019

Last vairk ...


Tikans ar Lauru Vinogradovu 25.03.2019

25.mart plkst.15:00BRNU, JAUNIEU UN VECKU RIJAS 2018 REZULTTI
18.03.2019

https://lasamkoks.lv/

Last vairk ...


Svtciema bibliotk sarunas par drza darbiem
18.03.2019

Saulte spd spok, dienas ir garkas ,lieliem soiem tuvojas pavasara darbi. Pavisam drz sksies sanas un stdanas trakums. Lai ms lieki nenomaldtos aj darbu gzm un labk saprastu , ar ko skt, uz marta Pievakares sarunm aicinjm z. s. Vvertes saimnieces Edti Majori un Gunu Groti Majori.

Last vairk ...


Svtciem brni iepazst Zau pirtias dzejnieku
18.03.2019

Lai gan tikko k scies pirmais pavasara mnesis un ldz Lieldienai bs kds laika sprdis jpagaida, Svtciema bibliotkas jaunkie lastji jau ir satikui Zai. Tas tiesa- ne jau Lieldienu, bet bibliotkas Zau mammu gan!

Last vairk ...


Brni mcs iepazt Veselga uztura vi
18.03.2019

Nesen padzirdju, ka mazie Svtciema Snpi savs saruns biek piemin veselgu anu. Pajautju, k tad ar saldumiem- nedrkst st vai negaro ? Garot jau garojot gan, bet februra nodarbbs vii esot ptjui, cik daudz cukura satur iemotie krumi un vai tie vartu bt pieskaitmi pie veselgs anas produktiem.

Last vairk ...


<--  ... 1 2 3 4 5 6 ...  --> 
Arhvs
2019 (112)   
2018 (133)   
2017 (105)   
2016 (87)   
2015 (62)   
2014 (57)   
2013 (61)   
2012 (66)   
2011 (37)   
2010 (19)