105079

Tikšanās Ainažu bibliotēkā
28.02.2019


14. februārī lasītāju klubiņš Vārds dalībnieki tikās ar Salacgrīvas muzeja vadītāju Ievu Zilveri. Sarunā ar Ievu tuvāk iepazinām muzeja darbību un tā vēsturi. Muzejā notiek intensīvs darbs pie krājuma veidošanas. Tiek vāktas liecības par Salacgrīvas pilsētas un tās novada vēsturi. Muzejā savāktie priekšmeti veido piecas kolekcijas: fotogrāfijas un pastkartes, upes un jūras zvejas rīki un piederumi, tekstilijas un mājsaimniecības rīki un piederumi, dokumenti un iespieddarbi, mākslas darbi. Šīs kolekcijas tiek aizvien papildinātas. Tiek veidotas dažādas izstādes par novada vēsturi, kā piemēram patstāvīgā ekspozīcija „Zutiņš murdā”, kas stāsta par lašu nēģu un zušu zvejas vēsturi un tradīcijām Salacas upē un jūras piekrastē. Periodiskās mākslas izstādes, tiek veidotas no mākslas darbu kolekcijām, kas saņemtas kā dāvinājumi no novada māksliniekiem. Muzejs piedalās Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga izveidē, kā  arī veido savu krājuma tematisko katalogu. Lielu interesi pasākuma dalībniekos izraisīja, dažas vēsturiskās liecības, ko muzeja vadītāja bija paņēmusi līdz šajā tikšanās reizē.

 

 

 

Pasākuma noslēgumā tikām aicināti apmeklēt muzeju klātienē, lai apskatītu vēsturisko liecību bagātību. Tika izteikts lūgums, ja kādam mājās ir kāds priekšmets, vai dokuments ar vēsturisku nozīmi, dāvināt to muzejam, lai saglabātu šo laikmeta liecību nākamajām paaudzēm.

Paldies Ieva Zilverei par interesanto un izzinošo stāstījumu!

 

Sanita Kānīte

Ainažu bibliotēkas vadītāja

 
      Atpakaļ