Februāris 2018
02.02.2018


Datums

Pasākums

Vieta

1.02.

plkst.17.30

Inta Balode dalīsies iespaidos par saulaino Spāniju.

Salacgrīvas bibliotēka

1.02.

plkst.15.30

 Radošā darbnīca ''Naskie pirkstiņi''.

Korģenes bibliotēkā

2.02.

plkst. 14.00

Pasākums no cikla „Apceļosim pasauli” - Vjetnama

Liepupes bibliotēka

2.02.

Rīta stunda bērniem „Nāc Sveču dienā sevčoties! ,

Svētciema bibliotēka

Februārī

Pasākums lasītāju klubiņa Vārds dalībniekiem.

Ainažu bibliotēka

Februārī

Izstādes:

Es neticu Es neticu, ka var bez cilvēkiem, Es vienmēr esmu traukusies uz tiem…

dzejniecei Ārijai Elksnei — 90 

Cilvēkam tāda daba:

Vajag ņemt ko no laba,

Vajag ko baltu mīlēt.

dzejniecei Martai Bārbalei — 85 

 

Ainažu bibliotēka

7.02.

plkst.16.15

Dzejas pēcpusdiena ''Mums laika nav, mums laika vietā dzīve'' (Ā.Elksne)

Korģenes bibliotēkā

 

7.02.

Pievakares sarunas

Svētciema bibliotēka

8.02.

plkst.15.30

Radošā darbnīca ''Naskie pirkstiņi''.

Korģenes bibliotēkā

9.02.

Bērnu un Jauniešu Žūrijas 2017  noslēguma pasākums

Svētciema bibliotēka

16.02.

plkst. 14.00

Klāt dzeltenā zemes suņa gads

Liepupes bibliotēka

23.02.

plkst.15.00

Krustvārdu mīklu pēcpusdiena

Korģenes bibliotēkā

 

Februārī

Es neticu ka var bez cilvēkiem

Es vienmēr esmu degusi pēc tiem…

Dzejniecei Ārijai Elksnei - 90

Liepupes bibliotēka

Februārī

Bērnu zīmējumu izstāde ”Mani burtiņi draiskojas” 

Svētciema bibliotēka

 

 

 

Februārī

Literatūras izstādes:
- „ Es visu mūžu mīlējusi esmu” - dzejniecei   Ārijai Elksnei 90 (1928-1984)

„ Latviešu valoda- no saknes līdz galotnei” – veltīta Starptautiskajai dzimtās valodas dienai

Literatūras izstādes bērniem un skolēniem:
- „Skani, mana valodiņa!”
- „Igauņu un lietuviešu rakstnieki bērniem ”

„Mašīnas ” – tematiskā izstāde no cikla”Kas tas ir?”

Svētciema bibliotēka

Februārī

Jaunieguvumu : nozaru un daiļliteratūras izstāde

Tūjas bibliotēkā

Februārī

(foto arhīvs)

Fotoreportāža par Tūjas bibliotēkas un Zinību centra notikumiem, pasākumiem 2017

Tūjas bibliotēkā

 

Februārī

Novadnieces Astras TOMSONES  fotoekspozīcija “Apceļo Salacgrīvas novadu!”

Tūjas bibliotēkā

 


      Atpakaļ