Decembris 2017
01.12.2017


Decembris BIBLIOTĒKĀS

Datums

Pasākums

Vieta

1.12

plkst.16.00

Tikšanās ar domātāju, filozofu, meditācijas skolotāju, dzejnieku - Valdi Svirski.

Sarunas par dvēselisko meditāciju!

Salacgrīvas bibliotēka

8.12.

plkst.14.00

Tikšanās ar satīriķi un žurnālistu Andri Briedi un Lalitu Muižnieci

Salacgrīvas bibliotēkā

8.12.

plkst. 14.00

Tikšanās ar mākslas zinātnieci Edvardu Šmiti

Liepupes bibliotēkā

14.12.

plkst.15.00

Pasākums lasītāju klubiņa Vārds dalībniekiem Ainažu bibliotēkai – 95

Ainažu bibliotēkā

19.12.

Plkst.14.00

Adventes laiks – Ziemassvētku gaidīšana

Liepupes bibliotēkā

Decembrī

Novadnieku foto izstāde- Latvijas ainava

Liepupes bibliotēkā

15.12

Svētku egle bibliotēkas lasītājiem

Svētciema bibliotēkā

18.12

Radošā rīta stunda bērniem- Rūķojamies, draiskojamies, darbojamies

Svētciema bibliotēkā

decembrī

Skultietes Olgas Šišļaņikovas izšūto latvju spēka zīmju izstāde

Svētciema bibliotēkā

decembrī

  • Informatīva jaunāko grāmatu izstāde ”Jaunieguvumi nozaru un daiļliteratūrā”

  • Bibliotēka aicina ikvienu interesentu iepazīt spēļu kolekciju “Spēles – atpūtai un radošai domai”. Nāc un pavadi savu brīvo laiku!

Tūjas bibliotēkā

No 6.12

21.12

plkst.13.00

Novadnieces Astras TOMSONES jaunākā fotoekspozīcija “Apceļo Salacgrīvas novadu!”

(2017,vasara; maršrutā Ainaži - Tūja)

Izstādes atklāšana

Tūjas bibliotēkā

un Zinību centrā

Tūjas Zinību centrā

21.12

plkst. 13.00

pateicības

pasākums Tūjas bibliotēkas

lasītājiem un

atbalstītājiem

Miera un saules rituāli Ziemas Saulgriežos : kopā rotāsim, muzicēsim, dzejosim, liesim laimes un apdāvināsim.

Ikviens ir aicināts ar savu īpašo dabas velti groziņā, kā dāvanu svētku loterijai!

Tūjas Zinību centrā

Decembrī

Literatūras izstādes:

  • Literatūrzinātniecei, folkloristei, politiķei, Latvijas Valsts prezidentei (1999–2007)

Vairai Vīķei-Freibergai — 80

„Mēs spējam visu, ko var jebkurš cits…”

  • Rakstniecei ar neparastu likteni, mūžu un sūtību, esejistei Zentai Mauriņai - 120

“ Valoda ir dzimtene un tur, kur kopj valodu, kur viņa ietver tēlus un domas, kalpo dzimtenei.”

„ Gudrība ir lielākais ko cilvēks šai dzīvē var sasniegt…”

  • Ziemassvētku vakars atkal zemi sedz, Miera eņģels zvaigznes debess samtā dedz!

Ziemassvētku gaidīšana.

Ainažu bibliotēkā

Svētciema bibliotēkā

Liepupes bibliotēkā

Salacgrīvas bibliotēkā

Tūjas bibliotēkā
      Atpakaļ