Aprīlis 2018
04.04.2018


Datums

Pasākums

Vieta

4.04.

plkst. 15:30

“Naskie pirkstiņi”

Korģenes bibliotēkā

18.04.

Plkst.15:30

“Naskie pirkstiņi”

Korģenes bibliotēkā

Aprīlī

Pasākums lasītāju klubiņa Vārds dalībniekiem.

Ainažu bibliotēkā

Aprīlī

Izstādes:

  • Silvijai Bricei - vienai no Latvijas jaudīgākajām tulkotājām – 60
  • Vēlreiz nākšu – ne vairs nīst un mīlēt,

Bet kā balsij pakaļ atbalss nāk.

dzejniekam Leonīdam Breikšam – 110

  • Pervēsim, māsiņas, raibas oliņas,

Šķiņķosim bāliņam Lieldienas rītā.

Sagaidām Lieldienas pavasara saulgriežus!

Ainažu bibliotēkā

No 19.-29.04

Literatūras izstāde “ Ievas Akurāteres dziesmu fenomens”

Tūjas bibliotēkā

No 23.-29.04

Literatūras izstāde “Kas atrodas aiz teksta?” - dzejniekam, tulkotājam Guntaram Godiņam - 60 (1958)

Tūjas bibliotēka

27.04.

Plkst.15:00

Krustvārdu mīklu minētāju pēcpusdiena

Korģenes bibliotēkā

Bibliotēku

nedēļā

23.04.-29.04.

Informatīva literatūras un periodisko rakstu izstāde “Mainās bibliotēka, mainās sabiedrība”

 

Tūjas bibliotēkas info

stends

Aprīlī

Literatūras izstāde : “Jaunieguvumi daiļliteratūrā un nozarēs”

Tūjas bibliotēka

Aprīlī un

patstāvīgi

Bibliotēka aicina ikvienu interesentu iepazīt spēļu kolekciju “Spēles – atpūtai un radošai domai”

Tūjas bibliotēka

Aprīlī

Fotoizstāde “Elpas krāsa”

Izstādē eksponēti “Limbažu fotokluba” 12 dalībnieku darbi

Tūjas bibliotēka

Aprīlī

Ievērojamu kultūras personību dzīves jubilejas aprīlī (Latvijā)

Tūjas bibliotēka

 


      Atpakaļ