Aprīlis 2015
30.03.2015


Datums

Pasākums

Vieta

22.aprīlis

plkst. 17.30

Tikšanās ar dzejnieci Māru Zālīti

Salacgrīvas biblioteka

aprīlis

Grāmatu izstādes „Aspazijai – 150 „

                             „Andersenam – 210 „

Salacgrīvas biblioteka

no 12.01 2015

 1.04.2015

Izstādes cikls „Latvija – ES prezidentējošā valsts”

Izstādes:

 „Kas visu izteic bez mēles?” – Starptautiskai bērnu grāmatu dienai veltīta.

 „Pasaku meistaram Hansam Kristianam Andersenam – 210”

Salacgrīvas b-kas

bērnu lit. centrs

9.aprīlī

Lasītāju klubiņa Vārds dalībnieku tikšanās ar grāmatas Mēness dūriens autori un aktrisi, pedagoģi Irinu Tomsoni.

Ainažu bibliotēka

Aprīlī

Ai lielāi Lieladiena,

Kur karsim šūpulīti?

Tematisks pasākums Bērnudārza Randa sagatavošanas grupas audzēkņiem

Ainažu bibliotēka

Aprīlī Izstādes:

Brīnumainajā pasaku pasaulē

H. K. Andersenam — 210 

Liela diena nu ir klāt,

Varam olas ripināt

Sagaidām Lieldienas!

Ainažu bibliotēka

1.-10.aprīlis

Bērnu grāmatu izstāde veltīta Starptautiskai bērnu grāmatu dienai

Liepupes b-ka

7.aprīlis

 plkst. 14.00

Pasākums Ar raibām oliņām pavadīsim Lieldieniņu

Liepupes b-ka

10.-20.aprīlim

Edgaram Vollesam – 140

Daiļdarbu izstāde

Liepupes b-ka

6.aprīlis

Smadzeņu un muskuļu fitness Lieldienās

Tūjas zinību centrā

20.aprīlis

Ģimeņu runas konkurss "Rainis un Aspazija klauvē mūsmājās".

Tūjas zinību centrā

2. aprīlī

Pirmā tikšanās ar bibliotēku vismazākajiem bērniem ar vecākiem

 Ielūdz Pūce Lūce

Svētciema bibliotēka

 20.-26.aprīlim

Bibliotēku nedēļā 

=         Rīta stunda bērniem 2.Olimpiskās spēles

=         Aptauja Bibliotekāro pakalpojumu sniegšana Svētciemā

Svētciema bibliotēka

aprīlī

Fotogrāfiju un zīmējumu izstāde

 „ Svētcems pavasarīgās pārvērtībās” 

Svētciema bibliotēka

aprīlī

 Literatūras izstādes

=     Kas tā tāda Lieldieniņa, Kā mēs viņu saņemsim?

=     Latviešu grāmatniecības darbinieki

Svētciema bibliotēka

aprīlī

Literatūras izstādes bērniem un skolēniem

=         „Grāmatu prieks apkārt pasaulei!” ,

 veltīta Starptautiskajai bērnu grāmatu dienai

=        „Diži putni, sīki putni"

Svētciema bibliotēka

1.-30.04.

Nasko pirkstiņu radošo darbu izstāde.

Korģenes bibliotēka

10.04 plkst.11.00

Rīta stunda mazajiem pasaku pasaulē

Korģenes bibliotēka

24.04.plkst.15.00

Krustvārdu mīklu minēšanas pēcpusdiena

Korģenes bibliotēka

24.04. plkst.17.00

Bibliotēkas nakts pasākums

Korģenes bibliotēka

     
 

 

 
     
 


      Atpakaļ