Salacgrvas novada bibliotka

2019

<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 ...  --> 

Publisko bibliotku lastju aptaujas 2019 rezultti

Aptaujas rezultti skatt eit ...

Salacgrvas vidusskolas skolni tiekas ar rakstnieku Osvaldu Zebri
18.10.2019

14.oktobr Salacgrvas vidusskolas 10.un 11.klau skolni apmeklja Salacgrvas pilstas bibliotku , lai pabtu kop ar rakstnieku O.Zebri .Tikanos organizja Bibliokua komanda , tpc neiztrkstoi bija G. maa ievadvrdi , bet sarunu vadja L.Pieia.

Last vairk ...


Ugunsdroba un dmu detektori
17.10.2019

17. oktobr plkst.17:00

Last vairk ...


Osvalds Zebris piejrieiem vl drosmi
15.10.2019

Salacgrvieu biedrba Bibliokuis Krijnis Valdemrs Valsts Kultrkapitla fonda atbalsttaj cikl Ststs rada ststtju. Turpinjums piejrieus iepazstinja ar urnlistu un rakstnieku Osvaldu Zebri.

Last vairk ...


Svtciema bibliotk brni iepazst drzus un dzvniekus lauku sts
15.10.2019

Tpat k skols , ar msu bibliotk scies jauns mcbu gads. Pai mazkie lastji, Snpu grupas brni, uz bibliotkas Rta stundm nenk tikai ciemoties, bet gan papildint un nostiprint ts zinanas, kuras jau iepriek ieguvui nodarbbs brnudrz.

Last vairk ...


Par Dzintara krastu vienojas Vjavs
14.10.2019

Nu jau treo gadu Salacgrvas Nu dien viesu nam Vjavas ir klt bibliokuis Krijnis Valdemrs. oruden tradicionli kop ar bibliokua patronu kinoreisoru Jni Streiu.

Last vairk ...


Skolnus vieno Salaca, Burtnieks un jra
14.10.2019

Salacgrvieu biedrba Bibliokuis Krijnis Valdemrs oruden pai uzrun Salacas baseina bibliotku lastjus.

Last vairk ...


Tikans ar rakstnieku Osvaldu Zebri
14.10.2019

14. oktobr plkst.14:00

Last vairk ...


Tikans ar rakstnieci Gunu Rozi
10.10.2019

30.septembr Salacgrvas vidusskolas 10.un 11.klases skolni devs uz Salacgrvas pilstas bibliotku , lai tiktos ar rakstnieci G.Rozi.

Last vairk ...


Jaunks grmatas 2019. gada oktobr
10.10.2019

Last vairk ...


Jaunks grmatas angu valod 2019. gada oktobr
10.10.2019

Last vairk ...


Projekts"Grmata vieno Burtnieku ar jru"
08.10.2019

Biedrba Bibliokuis "Krijnis Valdemrs" projekt Grmata vieno Burtnieku ar jru aizvadja pirms tikans ar lastjiem- Valmieras pagasta bibliotk , Alojas Auseka vidusskol, Uzmjdarbbas atbalsta centr - bibliotk SALA. Paldies msu mksliniekam Kristapam Auzenbergam par piedalanos! Paldies Foto meistaram Raivim Struncenam!

Last vairk ...


Tikans ar dzejnieci Maiju Laukmani Ainau bibliotk.
08.10.2019

laiks apmalds skrejoos mkoos un pki vienalga kur gadsimts gadalaiks alltes krsa matu garums gredzena forma vai rokas somias auklias platums jo ir tikai mkoi mkoi mkoi augstu virs galvas un sirds izbrna pilna k bele septembra drz /M.Laukmane/

Last vairk ...


Lastks grmatas novada bibliotks 2019. gada septembr 07.10.2019

 

Tja Latvijas Kopienu ned 30.09.2019

Latvijas Lauku forums kop ar biedrbu Tjaskrasts un Tjas bibliotku aicina Tjas iedzvotjus uz mrtiecgu sarunu Latvijas Kopienu nedas. 1. oktobr Tj, Tjas bibliotk no plkst. 18.00-20.30.

Tikans ar rakstnieci Gunu Rozi
30.09.2019

30. septembr plkst.14:00

Last vairk ...


Salacgrvas bibliotk no 1.08.2019 izstde Maigums ziedu fotogrfijas ar tekstrm Inta Lee 30.09.2019Tikans ar dzejnieci Maiju Laukmani
26.09.2019

Ainau bibliotk, 26.septembr plkst.15:00

Last vairk ...


Harija Potera krustvrdu mklu pcpusdiena
20.09.2019

Last vairk ...


Bibliokua projekts prtop patriotisk akcij
12.09.2019

Salacgrvieu biedrba Bibliokuis Krijnis Valdemrs oruden Salacas baseina bibliotks un skols uzsk projektu Grmata vieno Burtnieku ar jru.

Last vairk ...


Potiskais ceojums!
11.09.2019

11. septembr plkst.18:00

Last vairk ...


<--  ... 1 2 3 4 5 6 7 8 ...  --> 
Arhvs
2020 (54)   
2019 (152)   
2018 (133)   
2017 (105)   
2016 (87)   
2015 (62)   
2014 (57)   
2013 (61)   
2012 (66)   
2011 (37)   
2010 (19)