Adrese: Liedaga iela 8-13, Tūja, Liepupes pagasts, Salacgrīvas novads, LV-4022

Tālr.: 64032172

Fakss.: 64032172

e-pasts: tujasbiblioteka@salacgriva.lv tujasbibliotekas@gmail.com

 

Lasītāju apkalpošanas darba laiks:   

Tūjas filiālbibliotēkā -

Darba dienas: 10:00 - 17:00, pusdienas pārtraukums: 12:00- 12:30

Brīvdiena: sestdiena, svētdiena

 

Vadītāja:  Zeltīte Millere

 

Vēsture

2005.gada 7.decembrī Liepupes pagasta ārkārtas sēdē tiek pieņemts lēmums dibināt Liepupes pagasta Tūjas bibliotēku.

2006.gada 6.februārī bibliotēka tiek reģistrēta Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā.

2007.gada 14.februārī notiek bibliotēkas atklāšana un tā tiek atvērta apmeklētājiem.

2009.gada 19.novembrī ar Salacgrīvas novada domes lēmumu tiek apstiprinātas izmaiņas bibliotēkas nosaukumā, aizstājot nosaukumu „Liepupes pagasta Tūjas bibliotēka” ar „Salacgrīvas novada Tūjas bibliotēka”.

2016. gada oktobrī notika Tūjas bibliotēkas akreditācija. Bibliotēka akreditēta uz 5 gadiem. Bibliotēkai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss.

 

2018.gada darba rādītāji 

Bibliotēkas krājums – 7593  

Lietotāji – 239 (t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem - 75)

Apmeklējumi – 4551 (t.sk. bērni un jaunieši līdz 18 gadiem - 517

Izsniegums –8569

 

Bibliotekāro darbinieku skaits – 1

 

 

Datori – 6, no tiem 5 lietotājiem 

Printeri – 1

Skeneris – 1 

Multifunkcionālā iekārta – 2 

 

Bezmaksas Wi-Fi pieslēgums